Víta Vás Arnošt Dudek. ⍿ Javascript vývojář znalý TypeScriptu, React / Redux, Webpack + Babel, Firebase, GraphQl, Jest, PIXI.js. ⍿ DevOps znalý Linux, Jenkins, Gitlab CI, Docker, K8s, Terraform, Ansible.